Batman İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Batman İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 08/02/2018


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkındaki 01.01.2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, başvurular müdürlüğümüze bağlı hastane komisyonlarına yapılacaktır.  

Başvuru Tarihleri : 02.01.2018-11.01.2018 

Başvuru Yeri         : İlgili Hastane Komisyonu


Başvuru evraklarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

1 -Başvuru Formu Ek-1.pdf
2- dava icra feragat beyan dilekçesi.docx
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malûllük aylığı almadığına dair yazılı beyan. 
4- Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında mutlaka doldurulacaktır.)
5- 7 Adet fotoğraf
6- SGK Tescil ve Hizmet Döküm belgesi
 
7-Sulh Sözleşmesi

İlgili Yönetmelik