Batman İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Batman İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DİŞ HEKİMLERİNE STERİLİZASYON EĞİTİMİ

Güncelleme Tarihi: 08/02/2018

Sağlıkta Kalite Standardı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü, hedefleri uluslararası gelişmeler ülke ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak Türkiye de ağız ve diş sağlığı alanında hizmet sunan tüm kurumlarda öncelikli olarak hasta ve çalışan güvenliğinden ödün vermeden, standartları karşılamaya yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve akabinde optimum kalite düzeyini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

İlimizde özel ağız ve diş sağlığı poliklinik ve muayenehanelerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti yürüten diş tabiplerine sterilizasyon eğitim sunumu yapılmıştır.

Sunumda; diş hekimliğinde kullanılan tüm el aletleri ve başlıklarının otoklavda steril edilebilir nitelikte olması, dezenfeksiyon işlemi uygulanan materyallere göre dezenfeksiyon türü, kullanılacak dezenfektan ve kullanım kurallarının belirlenmesi, yüksek düzey dezenfektan kullanılan alanlarda uygun havalandırma koşullarının sağlanması ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.