Müdürlük
22 Nisan 2020

1-Müdürlük
   a) Hukuk ve Muhakemat Birimi 
   b) Basın, İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi
   c)  Hasta Hakları  İl Koordinatörlüğü
   d)  İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü


2-Acil, Sağlık ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı
    a)  Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
    b)  Organ ve Doku Nakil Birimi
    c)  Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
    d)  Özel Yataklı Birimi
    e) Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
    f) Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi
    g) Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Birimi
    ğ)  Sağlık Turizmi Birimi
    h) Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
    ı) Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
    i) TİG (Teşhis İlişkili Guruplar) Hizmetleri

3-Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
   a)  Ruh Sağlığı Birimi
   b)  Aşı Birimi
   c)  Aile Hekimliği Birimi
   d)  Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
   e)  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
   f)  Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi
   g) Kanser Birimi (KETEM)
   ğ) Toplum Sağlığı Birimi
   ı)  İzleme Değerlendirme İstatistik Hizmetleri Birimi
   i)  Göç Sağlığı Birimi
   j)  Tüverküloz (VEREM) Birimi
   k) Çalışan  Sağlığı Birimi
   l)  Çevre Sağlığı Birimi
  m) Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi
  n)  Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi

 

4-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
   a)  Tıbbi Cihaz ve İlaç Birimi
   b)  Medikal Depo ve Stok Yönetimi Birimi
   c)  Klinik Mühendislik  Birimi
   d)  Hastane Eczacılığı Birimi
   e)  Fatura İnceleme
   f)  Hasta ve Çalışan Hakları
   g) KHB. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
   ğ) İnsan Kaynakları Planlama Birimi   
   i)  Hastane Hizmetleri Birimi
   j)  Özellik Sağlık Hizmetleri Birimi
   k) İdariEğitim Hizmetleri Birimi
   l)  Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
  m) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi
  n)  Atık Yönetimi Birimi
  o)  Sağlık Otelciliği Birimi
   


5-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
  a) Atama Birimi
  b) Personel Planlama ve Personel İstatistik Birimi
  c) Personel Özlük Birimi
  d) Disiplin Birimi
  e) Bilgi İşlem ve İstatistik Birimi
  f) Evrak-Kayıt Birimi
  g) Eğitim ve AR-GE Hizmetleri Birimi
  ğ) Sivil Savunma  Hizmetleri Birimi
  ı) İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
  i) Genel Arşiv Hizmetleri Birimi
  k) İç Kontrol Hizmetleri Birimi
  l) Yatırım Hizmetleri Birimi
  m) Satın Alma Hizmetleri Birimi
  n) Bütçe ve Finansal Analiz Birimi
  o) Stok Yönetimi Birimi
  ö) Hakkediş ve Tahakkuk  Hizmetleri Birimi
  p) Maaş, Yolluk ve Tahakkuk Hizmetleri
  r) Döner Sermaye ve Ek Ödeme Hizmetleri Birimi

6.Teşkilat Yapısı        
  a
. Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
  b. Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
  c. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
  d. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı